Požární ochrana

Jsme experti v oboru protipožární ochrany s téměř 20letou praxí v oboru. Specializujeme se na návrhy protipožárních řešení na míru.

Haasmont

Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany dle platné legislativy a protipožárních norem. Pomůžeme s výběrem vhodných hasících přístrojů nebo hydrantů.

Můžete se na nás obrátit v otázkách zajištění protipožárních prostupů staveb nebo protipožárních dveří, které si sami vyrábíme z polotovarů od ověřených dodavatelů.

Protipožární ochrana a technika

Zabýváme se prodejem hasicích přístrojů, hydrantů, protipožárních dveří, protipožárních ucpávek a poskytováním servisních služeb a poradenství. 

Nabízíme kompletní servis v oblasti požární bezpečnosti staveb. V neposlední řadě zajišťujeme služby v oblasti požární ochrany (PO),pro organizace, podnikající právnické a fyzické osoby.

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje

V naší nabídce naleznete přístroje všech typů a velikostí, značky tuzemské i zahraniční výroby, to vše za velmi příznivé ceny.

Samozřejmostí je pro nás kvalitní záruční i pozáruční servis a nabídka odborné instalace hasicích přístrojů na místo určení dle potřeb zákazníka. Zajišťujeme pravidelné kontroly stávajících přístrojů, kompletní značkový servis,periodické dílenské opravy všech typů hasicích přístrojů a vyhodnocení jejich stavu. Všechny hasicí přístroje v naší nabídce jsou schválené pro používání v ČR.

Typy hasicích přístrojů v naší nabídce

Vodní
Vodní hasicí přístroj

Hasící látkou je voda s obsahem uhličitanu draselného, který brání zamrznutí. Tento typ hasicího zařízení má nejnižší účinnost. Hasebním účinkem vody je především ochlazování. Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek a zcela nevhodné k použití při hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.

Pěnové

Kromě vody obsahují i pěnidlo, které vytváří pěnu při provzdušnění, tím dochází k snazšímu smáčení. Vytvořená pěna pracuje na principu dusivého efektu a izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku. Díky tomu hasí pevné látky lépe než samotná voda. Pěnové hasící přístroje jsou vhodné především k hašení hořlavých kapalin.

Využití pěnových hasicích přístrojů se odvíjí od použitého typu pěnidla. Přístroji s náplní pěnidla typu AR (alcohol resistant) lze hasit i polární kapaliny, například líh nebo aceton, které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF významně působí izolační efekt, který zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů z pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku. Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím díky vodivosti pěny.

Plynové s čistým hasivem

Požár uhasí, počítač nepoškodí. Tyto hasicí přístroje jsou speciálně navržené pro hašení elektronických zařízení, výpočetní techniky, datových nosičů dat, archivů nebo muzeí. Obsahují speciální čisté hasivo, které je elektricky nevodivé, netoxické a nezpůsobuje korozi, proto představují ideální způsob protekce. Čisté hasivo nezpůsobí technice termický šok a efektivně ochrání požárem nezasažené součásti. Toto hasivo je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které z ekologických důvodů již nelze používat.

Práškové
Práškový hasicí přístroj

O hašení se postará speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož primární výhodou je nevodivost. Díky tomu je možné práškovým přístrojem hasit i elektrická zařízení pod napětím. Hasebním efektem je stěnový efekt. Tento typ je nevhodný k použití v prostoru, kde jsou zařízení citlivá na prach jako např. elektronická zařízení. Práškové přístroje se nesmí používat na hašení požárů třídy F.

Sněhové (CO2)
Sněhový hasicí přístroj

Hasivou látkou je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice kolem −30 °C, proto je nutné být při manipulaci s přístrojem opatrný a hubici držet jen za držadlo. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání “sněhu”. Sněhovým hasicím přístrojem lze hasit elektronická zařízení. Naprosto nevhodný je ovšem k hašení sypkých materiálů, neboť proud plynu po opuštění tlakové nádoby je velmi prudký. Nehodí se ani pro hašení pevných látek. Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné.

Požární hydranty

Požární hydranty

Hydrant je důležitým prvkem požární ochrany, přispívajícím k bezpečnosti každé stavby.

Zásobování požární vodou patří mezi nejdůležitější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. V naší nabídce naleznete různé typy požárních nástěnných hydrantů za příznivé ceny, a to včetně příslušenství. Zajišťujeme odbornou instalaci do objektů, provádíme tlakovou kontrolu požárních hadic, revize včetně případných oprav a servis stávajících hydrantů.

Protipožární prostupy a obklady

Specializujeme se na komplexní dodávky certifikovaných řešení a instalaci protipožárních prostupů, ucpávek, nátěrů a nástřiků.

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budov vyžadují v místě průchodu vnějšími nebo vnitřními stavebními konstrukcemi použití protipožárních ucpávek a těsnění, které slouží k zajištění požární ochrany a zvyšují požární odolnost konstrukcí. Používané materiály pomáhají zabránit šíření kouře, ohně i toxických plynů, a minimalizovat ztráty na lidských životech i škody na majetku. 

Správně navržené těsnící systémy již při samotné stavbě jsou alfou a omegou. Následná oprava prostupů je komplikovanější a dražší, než kdyby se správný prostup řešil již při výstavbě.

Dodávky i instalace bezpečnostních řešení provádíme v souladu se stanovenou požární odolností dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. Samozřejmostí jsou pravidelné roční revizní kontroly dané vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a další služby.

Přehled systémů požární ochrany

 • Dilatační a konstrukční spáry

 • Protipožární nátěry a nástřiky

 • Prostupy plastových a kovových potrubí

 • Prostupy kabelů, kabelových lávek a žlabů

 • Prostupy VZT a protipožárních klapek

 • Sdružené a kombinované prostupy

 • Využití systému HILTI pro jednoduchou a přehlednou evidenci protipožárních ucpávek, který automaticky vygeneruje dokumentaci k předání díla pro kolaudaci a kontrolu hasičů

 • Další používané systémy od značek Protecta, Promat, Intumex, Dunamenti

Služby a servis

 • Dodávka a montáž protipožárních prostupů, ucpávek, nátěrů a nástřiků

 • Revize protipožárních prostupů – 1× ročně

 • Evidence prostupů – možnost označení QR kódem

 • Zakreslení do výkresové dokumentace – vyhotovení ve formátech DWG, PDF

Protipožární dveře

Protipožární dveře

Protipožární dveře jsou navržené tak, aby zabránily rychlému šíření plamenů, kouře a tepelného toku v případě propuknutí požáru.

Rozdíl času prohoření obyčejných dveří a protipožárních může představovat i desítky minut, které mohou být rozhodující při likvidaci požáru a rozhodovat o škodách na majetku, ale i lidských životech.

Zabýváme se vlastní výrobou a instalací protipožárních i nepožárních ocelových dveří a uzávěr, včetně celoprosklených protipožárních dveří, stěn, a oken.

Protipožární dveře a uzávěry dodáváme v typových rozměrech nebo vám je vyrobíme přesně na míru dle vlastního zaměření technikem v místě realizace. Kromě klasických dveří a zárubní naleznete v naší nabídce také produkty, které splňují vyšší technické parametry podle českých a evropských norem (ČSN EN).

Volby provedení protipožárních dveří

 • Atypické provedení šířky a výšky dle stavebního otvoru

 • Symetrické nebo asymetrické rozdělení dvoukřídlých dveří

 • Umístění větrací mřížky

 • Různé typy dveřního kování, včetně bezpečnostního a panikového

 • Různé typy zámků, včetně bezpečnostních, panikových, elektromechanických nebo elektromotorických

 • Elektrický otvírač v zárubni nebo v pasivním křídle dvoukřídlých dveří (pouze dveře bez požární odolnosti)

 • Volitelné doplňky jako samozavírače a koordinátory postupného zavírání křídel

Druhy dodávaných protipožárních dveří

 • S akustickou izolací (27, 32, 42 dB)

 • Doba požární odolnosti (30, 45, 60 a 90 minut)

 • 2. a 3. bezpečnostní třída

 • Dveře protipožární ocelové

Existuje nepřeberné množství variant protipožárních i dveří bez PO, a jejich cena se odvíjí od různých aspektů. Naši specialisté vám v případě zájmu ochotně poradí s výběrem a připraví bezplatnou cenovou kalkulaci pro váš projekt.

Klíčové výhody

 • Specializace na oblast protipožární ochrany od roku 2006

 • Komplexní dodávky certifikovaných protipožárních řešení

 • Flexibilita a individuální přístup při řešení každého projektu

 • Bezplatná konzultace vhodného řešení PO a cenová kalkulace

 • Vlastní výroba ocelových dveří PO i bez PO z vysoce kvalitních systémových profilů firmy Jansen

 • Široká nabídka kvalitních protipožárních řešení od značkových dodavatelů za velmi příznivé ceny:
  Hasící přístroje a požární hydranty Vítkovice HTB
  Požární obklady a protipožární sklo PROMAT
  Protipožární ucpávky firmy HILTI

 • Značkový záruční a pozáruční servis a revize dle zákonných norem a standardů

 • Tým perfektně vyškolených profesionálů s dlouholetou praxí v oboru

 • Pokročilé počítačové systémy na zpracování evidence všech prostředků PO

 • Odborné poradenství v oblasti požární ochrany

Reference

Prohlédněte si některé z projektů, na kterých jsme se podíleli

Učiliště požární ochrany
Učiliště požární ochrany

Dodání ocelových dveří a prostředků požární ochrany pro Vzdělávací a výcvikové středisko Učiliště požární ochrany Velké Poříčí, které získalo od odborné poroty titul Stavba roku 2019. Jde o unikátní prostor – lezecký polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, který slouží pro výcvik profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také policistů a záchranářů, kteří se zde mohou připravovat na ty nejnáročnější typy zásahů.


 Grand Hotel Hradec

Dodání prostředků požární ochrany a zajištění služeb jádrové vrtání pro firmu Ječmínek při realizaci projektu Grand Hhotel Hradec v Peci pod Sněžkou.


ABB

Dodání protipožárních ocelových dveří a prostředků požární ochrany na míru projektu výstavby jednopodlažní montážní haly společnosti ABB a.s. od dodavatele stavby VCES a.s. a zajištění jejich následné revize.


 BEDNAR FMT

Zajištění dodávky protipožárních ocelových dveří a prostředků požární ochrany a jejich následné revize pro společnost BEDNAR FMT s.r.o. a jejich projekt výstavby dvoupodlažní výrobní haly ve výrobním areálu v Rychnově nad Kněžnou.


SEMET

Protipožární ocelové dveře a další prostředky požární ochrany na míru projektu výstavby nové výrobní haly společnosti SEMET s.r.o., včetně pravidelných revizí – to je další z úspěšně relizovaných zakázek HaasMont v oblasti požárních ochrany.


Dodání protipožárních ocelových dveří a prostředků požární ochrany na míru projektu výstavby nové výrobní haly PR4 společnosti SaarGummi Czech s.r.o. v Červeném Kostelci – Stolíně. Zajištění pravidelných revizních kontrol a servisních oprav.


Industrial Park CK

Dodávka protipožárních ocelových dveří a prostředků požární ochrany pro projekt výstavby nové skladové haly investora Industrial Park CK s.r.o., včetně zajištění pravidelných revizních kontrol a servisních oprav.


Mesa PArts

Protipožární ocelové dveře HaasMont a další prostředky požární ochrany na míru projektu přístavby nové výrobní haly společnosti Mesa Parts s.r.o., včetně pravidelných revizí – další z realizovaných zakázek v oblasti protipožární ochrany pod taktovkou HaasMont.


ŠKODA

Realizace protipožárních prostupů a dodávka ocelových dveří s protipožární ochranou pro montážní závod Škoda Auto, a.s. ve východočeských Kvasinách a zajištění jejich pravidelné revize dle zákona.


SaarGummi

Komplexní dodávka prostředků požární ochrany, zabezpečení servisních kontrol a oprav techniky, včetně dodávky nových zařízení pro největšího evropského leadera ve výrobě dynamických pryžových těsnění – společnost SaarGummi Czech s.r.o. ze skupiny SaarGummi.

Nebo nám napište

Po odeslání formuláře se vám co nejdříve ozveme.

  Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.