Komplexní servis

požární techniky

Zabýváme se prodejem hasicích přístrojů, hasícítechniky, hydrantů a v neposlední řadě i servisníslužbou při zajišťování kompletních služebv oblasti požární ochrany.

Jsme HaasMont

Specialisté na požární techniku, hasící přístroje a díky našim službám a informacím získáte přehled o sortimentu hasicích přistrojů a požární bezpečnosti


Nabízíme kompletní servis v oblasti požární bezpečnosti staveb, strojů a zařízení. Zajišťujeme služby v oblasti požární ochrany o bezpečnosti práce pro organizace podnikající, právnické i fyzické osoby. Dále potom úklidové služby a úklid technologických celků.


Požární ochrana

Dodáváme hasicí přístroje všech typů a velikostí, tuzemské i zahraniční výroby,
včetně záručního i pozáručního servisu za velmi příznivé ceny.
Možnost instalace hasicích přístrojů na místo určení. Zároveň provádíme pravidelné kontroly
stávajících přístrojů, kompletní servis, periodické dílenské opravy všech typů, vyhodnocení stavu.


Jádrové vrtání

Zabýváme se jádrový vrtáním pomocí techniky HILTI.
Jádrové vrtání se používá pro vytvoření přesných kruhových otvorů v betonu,
vyztuženého betonu či zdiva.


Technika vrtání umožňuje vrtání do stropů,
stěn a podlah ( možnost i pod úhlem ) i v dokončených interiérech s vysoce přesnými vrty,
kde nevznikají otřesy ani vibrace.


Protipožární prostupy

Používají se při výstavbách budov - prostupy a spáry. Slouží k zajištění požární odolnosti
jednotlivých požárních úseků. Tuto problematiku komplexně zajišťujeme v nejrůznějších objektech
a stavbách.


Používané materiály pomáhají zabránit šíření kouře, ohně a toxických plynů,
a tím se minimalizují ztráty na lidských životech i škody na majetku.
Samozřejmostí jsou i následné kontroly (revize), které jsme zákonem vyžadované normou 1 ročně.


Protipožární dveře

a to i včetně celoprosklených protipožárních dveří, stěn, a oken.
Kromě klasických dveří a zárubní jsou v naší nabídce také produkty,
které splňují vyšší technické parametry podle českých a evropských norem (ČSN EN).


Průmyslové čistění

Provádíme kompletní služby čištění a úklidů technologických zařízení a úklid průmyslových podniků dle potřeb zákazníků.


Vše provádíme v souladu s platnými ČSN, standardy a EU normami a souvisejícími předpisy.

Naši klienti

Naše služby

Požární technika
Průmyslové čištění
Jádrové vrtání
Protipožární prostupy
Bezpečnostní dveře

Kontaktní údaje

Provozovna:

Stolín 88

Červený Kostelec

549 41

Kontaktní adresa:

Vysokov 164

549 12

+420 775 141 433

[email protected]